Mitä perunkirjoitus maksaa

Perukirjan hinta on alkaen 332,00 euroa (sis. alv 24%).

Perunkirjoituspalkkio voi olla toimenpidekohtainen tai käytettyyn työaikaan perustuva (aikaperusteinen), asiakkaan valinnan mukaan.

Tapaamisista pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) sekä Kirkkonummella ja sen lähialueella emme veloita matkakuluja.

Toimenpidekohtainen perunkirjoituspalkkio

Toimenpidekohtainen perunkirjoituspalkkio koostuu (allekirjoittamattoman) perukirjan laatimisen peruspalkkiosta ja sen lisäksi laskutettavista toimenpiteistä.

Perukirjan laatimisen peruspalkkio on porrastettu perukirjaan merkittävien varojen bruttomäärän mukaan, siis ennen kuin varoista vähennetään velat.

Perukirjaan merkittävät varat ks. huomautus allaPeruspalkkio alkaen €, sis alv. 24%
alle 50 000 €332 €
50 000 - 149 999 €564 €
150 000 - 299 999 €730 €
300 000 - 550 000 €813 €
yli 550 000 €896 €
Tuntityö, lisätyö (aiempien avioliittojen ositukset, tietojen ja asiakirjojen hankkiminen ulkomailta, jne.)166 €/h

Peruspalkkio kattaa alkuneuvottelun sekä allekirjoittamattoman perukirjan laatimisen. Peruspalkkio ei sisällä itse perunkirjoitustilaisuutta, sillä osa asiakkaistamme haluaa vain perukirjan allekirjoittamattomana.

Peruspalkkion lisäksi tulevat veloitukset tarvittavista toimenpiteistä (toimenpidekohtaiset palkkiot) seuraavan taulukon mukaan:

Toimenpidekohtaisia palkkioitaPalkkio €, sis alv. 24%
Virkatodistuksen tai sukuselvityksen tilaaminen Suomesta20 €/kpl
Muiden asiakirjojen tilaaminen Suomesta40 € /kpl
Perunkirjoituskutsu10 € / henkilö
Hakemus perunkirjoitusajan pidennystä varten50 €
Testamentin tiedoksiantoa varten tarvittavat asiakirjat (suomeksi tai ruotsiksi)40 € / henkilö
Perunkirjoitustilaisuus / uskottuina miehinä toiminen124 €
Perukirjan toimittaminen verottajalle50 €
Perukirjan osakasluettelon vahvistushakemus huom. viranomaismaksu erikseen100 €
Muu asiakirja tai toimenpide166 €/h

Huomautus:

Jos perinnön saajia on enemmän kuin neljä, asiakirjoja on hankittava useammasta kuin viidestä paikasta tai ulkomailta, edeltävä perinnönjako tai ositus on tekemättä, ositus perittävän tai lesken aiemmasta avioliitosta on tekemättä tai omaisuuteen liittyy vaikeampia arvostuskysymyksiä taikka tapaus on muuten monimutkainen, veloitus on ajankäyttöön perustuvaa.

Palkkion lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat kaikki asian hoitamisesta aiheutuneet kulut (asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mahdolliset matkakulut, viranomaiskulut, pankkien ja kiinteistönvälittäjien veloitukset, postikulut, muut toimituskulut jne.). Tapaamisista pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) ja Kirkkonummella emme veloita matkakuluja.

Andoms voi tilata sukuselvitykset, arviokirjat ja tiedot omaisuudesta Suomesta, jos niin sovitaan.

Perukirjaluonnoksen valmisteluun kuuluu aineiston tarkistaminen, omaisuuden arviointi esitetyn aineiston perusteella ja perunkirjaluonnos.

Jos asiakkaan kanssa on sovittu perunkirjoituksen pitämisestä, kutsumme kuolinpesän osakkaat perunkirjoitukseen ja hoidamme perunkirjoituksen uskottuina miehinä.

Jos perittävältä jäi leski, myös hänen omaisuutensa on esitettävä perukirjassa, ellei puolisoilla ollut täydellisesti molempien avio-oikeutta poissulkevaa avioehtoa. Eräissä tapauksissa lesken omaisuus on esitettävä avioehdosta huolimatta.

Toimitamme perukirjan verohallinnolle ja muille tahoille, jos niin sovitaan. Halutessanne toimitamme perukirjan myös maistraattiin osakasluettelon vahvistamista varten.

Jos perittävän tai lesken aikaisemmista avioliitoista on ositus tekemättä, tästä voi aiheutua monimutkaisia tilanteita ja runsaasti lisätyötä. Tämän takia tarpeelliset tekemättömät ositukset veloitetaan tuntityönä (lisätyönä), kuten myös tietojen ja asiakirjojen hankkiminen ulkomailta tarvittavine käännös- ja asiakirjojen virallistamistöineen.

Jotkut perunkirjoitukset ovat jo ennalta nähtävästi niin työläitä, että niihin emme voi soveltaa kiinteitä palkkioita. Palkkioista sovitaan aina toimeksiannon hyväksymisen yhteydestä.

Voimme toimittaa testamentin tiedoksiannon niin halutessanne, ellei sitä tehdä perunkirjoitustilaisuudessa.

Palkkio sisältää arvonlisäveron 24%.

Aikaperusteinen perunkirjoituspalkkio

Jos arvioimme tapauksen kovin mutkikkaaksi, teemme perukirjan tai huolehdimme perunkirjoituksesta aikaperusteista palkkiota noudattaen.

Asia / tehtäväPalkkio €, sis alv. 24%
Perunkirjoitus aikaperusteisella veloituksella166 €/h

Palkkion lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat kolmansille tahoille suoritettavat kulut.

Perunkirjoitusneuvonta

Erityisiä palkkioitaPalkkio €, sis alv. 24%
Perunkirjoitusneuvonta, perukirjaluonnoksen tarkastus asiakkaan itse laatimaa perukirjaa varten155 €/h

Hinnasto on päivitetty 01.01.2021

Hinnastot muissa asioissa:

Hinnasto yksityishenkilöille ja kuolinpesille

Hinnasto yrityksille ja yritysjärjestelyille