Mitä perunkirjoitus maksaa

Perunkirjoituksen hinta koostuu kahdesta osasta, perunkirjoituspalkkiosta ja kuluista. Perunkirjoituksen palkkio on kiinteä seuraavan taulukon mukaan. Pesän ovat varat useimmiten suhteessa perunkirjoituksessa tehtävän työn määrään. Palkkion lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat perunkirjoituksesta ja muista sovituista toimenpiteistä aiheutuvat (kolmannelle taholle suoritettavat) kulut.

Hinnasto 01.04.2019 alkaen:

Asia / tehtäväPalkkio €, sis alv 24%.
Perunkirjoitus,
pesän bruttovarat alle 99.999 €,
ks. huomautus alla *
500
Perunkirjoitus,
pesän bruttovarat 100.000-299.999 €,
ks. huomautus alla *
1000
Perunkirjoitus,
pesän bruttovarat 300.000-449.999 €,
ks. huomautus alla *
1500
Perunkirjoitus,
pesän bruttovarat 450.000-599.999 €,
ks. huomautus alla *
2100
Perunkirjoitus,
pesän bruttovarat 600.000-849.999 €,
ks. huomautus alla *
2600
Perunkirjoitus,
pesän bruttovarat 850.000-999.999 €,
ks. huomautus alla *
3100
Perunkirjoitus,
pesän bruttovarat yli 1.000.000 €,
ks. huomautus alla *
2500 + 175 €/h
Perunkirjoitusneuvonta,
asiakkaan laatimaa perukirjaa varten
155 €/h
Tuntityö, lisätyö
(tekemättömät aiempien avioliittojen ositukset, tietojen ja asiakirjojen hankkiminen ulkomailta, jne.)
175 €/h

Huomautus * :

Edellä bruttovaroilla tarkoitetaan kuolinpesän varojen yhteenlaskettua määrää ennen varoista tehtäviä vähennyksiä ja ennen (perunkirjoituksen laskennallista) ositusta.

Palkkion lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat kaikki asian hoitamisesta aiheutuneet kulut (asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mahdolliset matkakulut, viranomaiskulut, pankkien ja kiinteistönvälittäjien veloitukset, postikulut, muut toimituskulut jne.). Tapaamisista pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa) ja Kirkkonummella emme veloita matkakuluja.

Andoms tilaa sukuselvitykset ja arviokirjat Suomesta, ellei toisin sovita.

Valmistelemme perukirjaluonnoksen yhdessä pesän ilmoittajan kanssa. Kutsumme kuolinpesän osakkaat perunkirjoitukseen ja hoidamme perunkirjoituksen uskottuina miehinä.

Toimitukseen kuuluu aloituskokous, aineiston selvittäminen, omaisuuden arviointi, perunkirjoitusluonnos, ja itse perunkirjoitustilaisuus. Jos perittävältä jäi leski, myös hänen omaisuutensa on esitettävä perukirjassa.

Toimitamme perukirjan verohallinnolle. Halutessanne toimitamme perukirjan myös maistraattiin osakasluettelon vahvistamista varten.

Jos perittävän tai lesken aikaisemmista avioliitoista on ositus tekemättä, tästä voi aiheutua monimutkaisia tilanteita ja runsaasti lisätyötä. Tämän takia tarpeelliset tekemättömät ositukset veloitetaan tuntityönä (lisätyönä), kuten myös tietojen ja asiakirjojen hankkiminen ulkomailta tarvittavine käännös- ja asiakirjojen virallistamistöineen.

Jotkut perunkirjoitukset ovat jo ennalta nähtävästi niin työläitä, että niihin emme voi soveltaa kiinteitä palkkioita. Palkkioista sovitaan aina toimeksiannon hyväksymisen yhteydestä.

Voimme toimittaa testamentin tiedoksiannon niin halutessanne, ellei sitä tehdä perunkirjoitustilaisuudessa.

Saat tarvittaessa ohjeet toimimiseen perunkirjoituksen jälkeen.

Palkkio sisältää arvonlisäveron 24%.

Hinnastot muissa asioissa:

Hinnasto yksityishenkilöille ja kuolinpesille

Hinnasto yrityksille ja yritysjärjestelyille