Mitä perunkirjoitus maksaa

Perunkirjoituksen hinta koostuu peruspalkkiosta ja mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden palkkiosta. Perunkirjoituksen peruspalkkio on 1500,00 euroa + 0,1% pesän bruttovaroista (sis. alv 24%).

Erityisissä tapauksissa veloitus on käytettyyn työaikaan perustuva.

Perunkirjoituspalkkion koostuminen

Perunkirjoituksesta maksettava palkkio koostuu (allekirjoittamattoman) perukirjan laatimisen peruspalkkiosta ja sen lisäksi tilanteen mukaan tarvittavista toimenpiteistä.

Bruttovarat koostuvat kaikista perukirjaan merkitttävistä varoista, ennen kuin varoista vähennetään velat. Jos perukirjaan on merkittävä myös lesken tai aiemmin kuolleen puolison varat, nämä kuuluvat huomioitaviin bruttovaroihin.

Esimerkkitaulukko, mikä on perunkirjoituksen peruspalkkio, kun varat ovat seuraavat

Perukirjaan merkittävät varat (esimerkki)Peruspalkkio 1500 € + 0,1% pesän bruttovaroista, sis alv. 24%
50 000 €1550 €
200 000 €1700 €
500 000 €2000 €
Erikseen sovittu lisätyö (aiempien avioliittojen ositukset, tietojen ja asiakirjojen hankkiminen ulkomailta, jne.)200 €/h, per alkava 30 min.

Peruspalkkio kattaa alkuneuvottelun sekä allekirjoittamattoman perukirjan laatimisen asiakkaan toimittaman asiakirja-aineiston perusteella. Peruspalkkio ei sisällä itse perunkirjoitustilaisuutta, sillä osa asiakkaistamme haluaa vain perukirjan allekirjoittamattomana.

Peruspalkkion lisäksi tulevat veloitukset tarvittavista toimenpiteistä (toimenpidekohtaiset palkkiot) seuraavan taulukon mukaan:

Toimenpidekohtaisia palkkioitaPalkkio €, sis alv. 24%
Sukuselvityksen tilaaminen Suomesta50 €/kpl
Asiakirjojen tilaaminen Suomesta50 € /kpl
Perunkirjoituskutsu20 € / henkilö
Ohjeet hakemukseen perunkirjoitusajan pidennystä varten50 €
Perunkirjoitustilaisuus / uskottuina miehinä toiminen200 €
Perukirjan toimittaminen verottajalle50 €
Muu asiakirja tai toimenpide200 €/h, per alkava 30 min.

Huomautus:

Jos perinnön saajia on enemmän kuin neljä, asiakirjoja on hankittava useammasta kuin viidestä paikasta tai ulkomailta, edeltävä perinnönjako tai ositus on tekemättä, ositus perittävän tai lesken aiemmasta avioliitosta on tekemättä tai omaisuuteen liittyy vaikeampia arvostuskysymyksiä taikka tapaus on muuten monimutkainen, veloitus on ajankäyttöön perustuvaa. Tästä sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen.

Palkkion lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat kaikki asian hoitamisesta aiheutuneet kulut (asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mahdolliset matkakulut, viranomaiskulut, pankkien ja kiinteistönvälittäjien veloitukset, postikulut, muut toimituskulut jne.). Tapaamisista pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) ja Kirkkonummella emme veloita matkakuluja.

Andoms voi tilata sukuselvitykset, arviokirjat ja tiedot omaisuudesta Suomesta, jos niin sovitaan.

Perukirjaluonnoksen valmisteluun kuuluu aineiston tarkistaminen, omaisuuden arviointi esitetyn aineiston perusteella ja perukirjaluonnos.

Jos asiakkaan kanssa on sovittu perunkirjoituksen pitämisestä, kutsumme kuolinpesän osakkaat perunkirjoitukseen ja hoidamme perunkirjoituksen uskottuina miehinä.

Jos perittävältä jäi leski, myös hänen omaisuutensa on esitettävä perukirjassa, ellei puolisoilla ollut täydellisesti molempien avio-oikeutta poissulkevaa avioehtoa. Eräissä tapauksissa lesken omaisuus on esitettävä avioehdosta huolimatta.

Toimitamme perukirjan verohallinnolle ja muille tahoille, jos niin sovitaan. Halutessanne toimitamme perukirjan myös Digi- ja väestötietovirastolle osakasluettelon vahvistamista varten.

Jos perittävän tai lesken aikaisemmista avioliitoista on ositus tekemättä, tästä voi aiheutua monimutkaisia tilanteita ja runsaasti lisätyötä. Tämän takia tarpeelliset tekemättömät ositukset veloitetaan tuntityönä (lisätyönä), kuten myös tietojen ja asiakirjojen hankkiminen ulkomailta tarvittavine käännös- ja asiakirjojen virallistamistöineen. Tästä sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen.

Jotkut perunkirjoitukset ovat jo ennalta nähtävästi niin työläitä, että niihin emme voi soveltaa kiinteitä palkkioita. Palkkioista sovitaan aina toimeksiannon hyväksymisen yhteydestä.

Voimme toimittaa testamentin tiedoksiannon niin halutessanne, ellei sitä tehdä perunkirjoitustilaisuudessa.

Palkkio sisältää arvonlisäveron 24%.

Aikaperusteinen perunkirjoituspalkkio

Jos arvioimme tapauksen kovin mutkikkaaksi, teemme perukirjan tai huolehdimme perunkirjoituksesta aikaperusteista palkkiota noudattaen.

Jos kuolinpesä on ylivelkainen, perukirjan laatimisessa noudatetaan aikaperusteista veloitusta.

Asia / tehtäväPalkkio €, sis alv. 24%
Perunkirjoitus aikaperusteisella veloituksella200 €/h, per alkava 30 min.

Palkkion lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat kolmansille tahoille suoritettavat kulut.

Hinnasto on päivitetty 26.04.2024

Hinnasto muissa asioissa:

Hinnasto yksityishenkilöille ja kuolinpesille