Evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstimuotoisia tiedostoja, joita saatetaan tallettaa laitteeseesi kun selaat sivustoa.

Andomsin sivuilla käytetään evästeitä silloin kun Andoms suorittaa ulkopuolisen tahon avustamana kävijäseurantaa sivuston kehittämiseksi ja toiminnan analysoimiseksi. Andoms suorittaa myös lokitietoihin perustuvaa seurantaa kaikesta toiminnasta Andomsin sivuilla ja palvelimella.

Miksi Andoms ei kysy suostumustasi evästeiden käyttöön?

Ylimääräinen hyväksymisnappi ärsyttää monia verkkosivuilla kävijöitä. Sen luoma valintatilanne ei ole todellinen, eikä hyväksymisnappi ole Suomessa edes pakollinen. Siksi päätimme jättää hyväksymisilmoituksen pois.

Evästeitä koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi). Direktiivin tarkoittamalla tavalla evästeistä säädetään Suomessa laissa sähköisen viestinnän palveluista, sen 205 §:ssä.

Suomessa Viestintävirasto (nykyinen Traficom) on tulkinnut voimassa olevaa lakia siten, että käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla, kunhan palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot evästeiden käyttäjän laitteelle tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Jonkinasteista kävijäseurantaa tapahtuu kaiken internetissä tapahtuvan toiminnan yhteydessä, kun kukin palvelin kirjaa tapahtumia lokitiedostoihinsa. Näiden tietojen keräämisen yhteydessä ei yleensä edes ilmoiteta tietojen keräämisestä, vaikka myös sillä tavoin voidaan saada yksityiskohtaisia tietoja käyttäjän toimista palvelussa. Laki sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) 145 § vaatii, että eräitä lokitietoja on säilytettävä kaksi vuotta.

Andoms seuraa kävijöiden toimintaa sivuilla, vaikka evästeitä ei olisikaan käytössä. Seurattavia suureita ovat mm. sivuilla vierailut, vierailun aika, käyttäjän eri sivuilla viettämä aika, miltä Andomsiin viittaavalta sivulta kävijä on Andoms.fi -sivustolle saapunut, sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoite.

Näitä tietoja käytetään sivuston kehittämisen apuna, jotta osaisimme kohdentaa sivujen tarjontaa paremmin Andomsin toimintaa ja kävijöiden etsimiä tietoja vastaaviksi.

Käyttäjien tunnisteita sisältäviä henkilötietoja (kuten nimi, osoite ym.) emme kerää evästeiden avulla tai lokitiedostoista. Emme normaalissa toiminnassa pyri tunnistamaan tietokonetta käyttävää henkilöä. Epäilty tietomurto, tietojärjestelmän häirintä ja tietoliikenteen häirintä (eri asteisina) sekä niiden yritykset ovat eri asia, ja niiden kohdalla teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa epäiltyjen rikosten ja rikostentekijäin henkilöllisyyden selvittämiseksi.

Lue lisää noudattamistamme tietosuojaperiaatteista.

Selkeitä tunnisteita sisältäviä henkilötietoja (kuten nimi, osoite ym.) kerätään asiakasrekisteriämme ja lain vaatimissa tapauksissa asiakkaittemme tuntemistietoja varten, mutta nämä tiedot kerätään vasta toimeksiantosopimusten solmimisen yhteydessä tai myöhemmin erikseen.

Silti palvelussa ajoittain käytettävien evästeiden avulla saatuja tietoja on pidettävä henkilötietoina, ellei niitä peruuttamattomasti muuteta sellaisiksi, ettei tietoja voida yhdistää keneenkään yksittäiseen henkilöön.

Henkilötietojen käsittelemisessä Andoms noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta ja sen perusteella annettuja tarkempia oikeusohjeita (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) .

Kun Andoms käyttää kävijäseurannassa evästeitä käyttävää kävijäseurantaa, käytössä on Google Analytics -palvelu, jonka tarjoaa Google Inc.

Google sanoo säilyttävänsä kerättyjä tietoja 26 kuukautta, jonka jälkeen tiedot Googlen ilmoituksen mukaan hävitetään.

Mahdolliset evästeet

Evästeen nimiTarkoitusKesto
_ga tai tai _ga -alkuinen numeroiden ja kirjainten yhdistelmäKäyttäjäseurantaohjelmiston asettama eväste, jonka avulla käyttäjän toimintaa sivuilla rekisteröidään.Pysyvä
_gat_gtag_UA__[numerosarja] tai muu vastaavan kaltainen numeroiden ja kirjainten yhdistelmäKäyttäjäseurantaohjelmiston asettama eväste, jonka avulla käyttäjän toimintaa sivuilla rekisteröidään.Pysyvä
_gid tai _gid -alkuinen numeroiden ja kirjainten yhdistelmä Käyttäjäseurantaohjelmiston asettama eväste, jonka avulla käyttäjän toimintaa sivuilla rekisteröidään.Pysyvä
andomscitronEvästeiden hyväksymisilmoituksen eväste.Säilyy 365 päivää

Useissa selaimissa on valittavissa asetus, joka estää evästeiden asettamisen tietokoneelle, jolta selainta käytetään. Tämä asetus saattaa aiheuttaa sivujen käytön hidastumista, mutta sen ei pitäisi estää sivuston käyttöä. Joissakin selaimissa asetus on oletuksena päällä (esim. Firefox Quantum - tieto tarkastettu 15.5.2019).

Ohessa ohjeet yleisimpien selainten kohdalla:

Evästeasetukset Internet Explorer-selaimessa

Evästeasetukset Firefox-selaimessa

Evästeasetukset Chrome-selaimessa