Yrityskaupat painopisteenä

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt ovat yksi vahvimpia alueitamme. Niistä meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus. Hallitsemme yrityskaupan koko kaaren - arvonmäärityksistä neuvottelujen, due diligencen ja sopimusten kautta aina haltuunottoon saakka. Tarvittaessa yksinkertaisesti ja nopeasti.

Palvelemme niin pieniä kuin suurempia yrityksiä. Toimimme tarpeesi ja toiveesi mukaan: voimme hoitaa vain jonkin osan projektista tai koko yrityskaupan, myös sen jälkivalvonnan.

Hallitse yrityskaupan riskit

Yrityksen omistajanvaihdoksen ongelmakohtana on usein - paitsi molempia tyydyttävä kauppahinta - kohdeyrityksen riskien tunnistaminen ja niiden käsitteleminen. Riskien käsittely vaatii osaamista, jotta se tehdään toimivasti ja toteuttamiskelpoisesti.

Lähtökohtaisesti osakeyhtiömuotoinen yritys on omistajan vaihdoksen jälkeen edelleen vastuussa kaikesta, mitä yrityksessä aiemman omistajan aikana on tehty tai laiminlyöty. Tämä voi vaikuttaa yllättävästikin yrityksen taloudelliseen asemaan ja arvoon.

Ostajan on syytä muistaa, että osakeyhtiötä ostettaessa käsittelemättömät riskit seuraavat lähtökohtaisesti yritystä, ja myyjän että käsittelemättä jääneestä mutta myyjän tiedossa olleesta seikasta seuraa helposti kallis ja ehkä arvaamattomastikin päättyvä riita. Kannattaa ottaa lakimies mukaan avustamaan viimeistään sopimusta neuvoteltaessa, ja jos mahdollista, mieluummin jo siinä vaiheessa kun hinnasta ja kaupan rakenteesta (eli käytännössä maksujärjestelyistä ja aikataulusta sekä hinnan sitomisesta yrityksen tuloksentekokykyyn ja varoihin) sovitaan.

Kahta samanlaista yritystä ei ole. Siksi jokainen yrityskauppa on oma erilainen tapauksensa. Ja siksi jokaisessa yrityskauppasopimuksessa on käsiteltävä tämän nimenomaisen yrityskaupan riskit. Yrityskauppa ei ole mahdollista elleivät osapuolet luota toisiinsa, ja luottamusta on mahdollista luoda neuvotteluissa ja molempien huolet käsittelevällä sopimuksella.

Yrityskauppa ei pääty sopimukseen

Hyvin tehty yrityskauppa ei pääty sopimukseen eikä edes yrityksen haltuunottoon. Hyvä sopimus on muutakin kuin omistuksen siirtämistä. Silti hyvällä sopimuksellakaan ei ole kuin hetkellinen merkitys, ellei sen toteutumista joku seuraa kaupan toteutumisen jälkeen. Tämä usein unohtuu kun yrityksen taloushallinnolla on kädet täynnä muutenkin. Tässä voimme auttaa yrityskaupan jälkeen.

Olemme apunasi

Olemme etsineet kaupan kohteita ja kohteelle ostajia. Hinta-arvioita olemme tehneet lukemattomia, ja usein yrityskauppa on toteutunut niiden pohjalta. Olemme myös hoitaneet toivomuksen mukaisesti joskus osia yrityskaupoista, joskin usein olemme olleet päävastuussa koko prosessista alusta loppuun saakka.

Me autamme tässä kaikessa, tai osassa, miten vain haluat.

Ota yhteyttä!

Kirjoittaja:

Olli-Pekka Myllynen

Olli-Pekka Myllynen

Olli-Pekka Myllynen on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin Yliopistosta 1995 (ylempi korkeakoulututkinto). Hän on toiminut mm. lakimiehenä, pörssiyhtiön lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, sekä useiden yritysten hallituksissa. Vuodesta 2009 hän on toiminut omassa lakiasiantoimistossaan. Ensimmäisen päävastuullisen asemassa neuvotellun yrityskauppansa hän on tehnyt 1996, ja siitä alkaen jatkuvasti, niin Suomessa kuin muissa maissa. Kaupan kohteet ovat vaihdelleet kooltaan: niitä on ollut liikevaihdoltaan alle 100.000 eurosta useampaan kymmeneen miljoonaan.

Andoms Lakiasiat Oy hoitaa yritysten lakiasioita koko Suomessa, vaikka käytännön syistä keskeisimmäksi toimialueeksi on muodostunut Uusimaa. Asiakkaita on Uudellamaalla mm. seuraavissa kunnissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula ja Porvoo.

Yritysten lakiasioissa Andoms ei rajoita toimialuettaan. Pyydettäessä osallistumme yrityskauppaan ulkomaillakin.

Päivitetty: