Moni yritys ostaa nykyään tarvitsemansa palvelut ulkoiselta toimittajalta. Tällöin tarvitsee maksaa resurssista vain siltä osin kuin sitä tarvitsee. Lakiasiat voi järjestää samalla tavalla.

Voitte hyödyntää laajaa kokemustamme päivittäisessä työssänne juuri sen verran kuin tarvitsette. Tällöin teemme sopimuksen, jossa teille varataan ennakkoon sopivaksi katsomanne määrä aikaa kuukausittain/vuosittain tai muussa sopivassa ajanjaksossa. Tämä ennakkoon sovittu aika on teille edullisempaa kuin tavanomainen aikaan ja asian vaativuuteen perustuva veloitus. Teillä on myös varmuus siitä, että tarvittaessa yrityksellä on järkevän hintainen ja kokenut juristi käytettävissä.

Tällainen järjestely on erityisen sopiva yritykselle, joka tekee vain harvakseltaan merkittäviä sopimuksia, tai käyttää aika ajoin tarkistettavia vakiosopimuksia, tai yritykselle, jonka alalla on tavanomaista joutua silloin tällöin keskusteluihin jonkun asian hoitamisesta. Juristiin voidaan turvautua tarvittaessa, mutta sen ei silti tarvitse maksaa omaisuuksia.

Ulkoistetuissa lakiasioissa voidaan sopia myös aikaan sitomattomasti kaikkien yrityksen lakiasioiden hoitamisesta palvelun puitteissa. Tällöin luomme pysyvät puitteet yrityksenne lakiasioiden hoitoon: tarkastamme aluksi lakiasioiden nykyisen hoitamisen tavan ja tason sekä sopimukset ja muut sitoutukset, annamme suosituksemme, sovimme yhdessä yrityksessänne noudatettavasta yleisestä menettelystä ja hoidamme yksittäiset asiat yhdessä sopimamme menettelytavan puitteissa.

Sopimus ei estä yritystänne käyttämään johonkin asiaan erikoistunutta spesialistia tai vaikkapa suuren asianajotoimiston oikeudenkäyntipalveluita tarvittaessa. Valinta on teidän.

Kirjoittaja:

Olli-Pekka Myllynen

Olli-Pekka Myllynen

Olli-Pekka Myllynen on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin Yliopistosta 1995 (ylempi korkeakoulututkinto). Hän on toiminut mm. lakimiehenä, pörssiyhtiön lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, elinkeinoelämän järjestön johdossa, sekä useiden yritysten hallituksissa. Vuodesta 2009 hän on toiminut omassa lakiasiantoimistossaan. Hän on ollut jäsenenä (tuomarina) markkinatuomioistuimessa, työsuhdekeksintölautakunnassa ja lukuisissa muissa oikeudellisissa luottamustehtävissä.

Andoms Lakiasiat Oy hoitaa yritysten lakiasioita koko Suomessa, vaikka käytännön syistä keskeisimmäksi toimialueeksi on muodostunut Uusimaa.

Pyydettäessä toimimme myös ulkomailla.