Andoms Lakiasiat on lakiasiaintoimisto, joka hoitaa yritysten ja yksityisten lakiasioita. Toimintamme painopiste on ennakoivassa työssä: Tehtävänämme on yhä useammin varmistaa, että asiakkaamme eivät joudu kalliisiin ja usein lopputulokseltaan vaikeasti ennakoitaviin tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä ratkottaviin riitoihin.

Päävastuun toiminnastamme kantaa Olli-Pekka Myllynen. Yritystoiminnan tuntemuksensa hän on hankkinut niin pienissä kuin suurissa yrityksissä, joukossa on mm. Tamro-konsernin lakiasiainjohtajana toimiminen sen ollessa kahdeksassa maassa toimiva pörssiyhtiö.

Olli-Pekka on toiminut useissa oikeudellisissa erityistehtävissä, kuten jäsenenä (tuomarina) markkinatuomioistuimessa sekä työsuhdekeksintölautakunnassa työnantajien edustajana. Hän on toiminut myös lääkealan itsesääntelyelimen, lääkemarkkinoinnin valvontakunnan sihteerinä (esittelijä).

Hän on ollut pyydettynä luennoitsijana oikeudellisista aiheista niin Suomessa kuin ulkomaillakin, mm. markkinointioikeudesta ja tietosuojasta.

Hänellä on vankka kokemus toiminnasta elinkeinoelämän järjestöjen oikeudellisissa asioissa Suomessa ja eurooppalaisella tasolla. Hänellä on ollut menestystä myös Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Olli-Pekka suoritti ylemmän oikeustieteellisen perustutkinnon 1995 (OTK).