Hinnastomme perustuu ajankäyttöön.

Hinnasto 01.01.2018 alkaen:

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät

Asia / tehtäväHinta (€/h), sis alv 24%.
Yksityishenkilöt ja kuolinpesät, yleinen hinta175,00
Perunkirjoitus, ositus, perinnönjako175,00
Erityistä taitoa vaativat asiat186,00

Hinnat yksityishenkilöille ja kuolinpesille sisältävät arvonlisäveron 24%. Pienin veloitus on yhden tunnin työstä veloitettava palkkio, muuten palkkio veloitetaan alkavan 30 minuutin mukaisesti. Tavanomaisen työajan ulkopuolella asiakkaan pyynnöstä tehty työ korottaa tuntihintaa 50%.

Esimerkkejä hinnoittelusta

Aikaperusteisesta hinnastosta on usein vaikea päätellä mitä palvelu tulee maksamaan.

Vaikka tapaukset ovat aina keskenään erilaisia, ohessa on joitakin arvioita hintaluokasta.

Arviot ovat Andomsia sitomattomia. Tapauksesta riippuen aikaa voi kulua enemmän tai vähemmän, ja veloitus on aina käytettyyn aikaan perustuva. Asiasta mahdollisesti aiheutuvat kulut lisätään hintaan.

Asia / tehtäväHinta (alkaen), sis alv 24%.
Perunkirjoitus, ks. huomautus alla *500 - 800
Avioehtosopimus350
Testamentti, yksinkertainen350 - 500
Edunvalvontavaltakirja, yksinkertainen350
Edunvalvontavaltakirja varahenkilöin, erityisiä ehtoja / toimiohjeet, suostumukset, hakemus odottamaan tarvetta500 - 700

Huomautus * :

Perunkirjoitukset poikkeavat työmäärältään toisistaan. Annettu hinnoittelu koskee perunkirjoitusta, jossa asiakas toimittaa kaiken aineiston ja hankkii itse erikseen arvioitavalle omaisuudelle kirjallisen arvion; kuolinpesä on osakasmäärältä pieni ja omaisuudeltaan vähäinen. Toimitukseen kuuluu aloituskokous, aineiston selvittäminen, omaisuuden arviointi, perunkirjoitusluonnos, perunkirjoitustilaisuus, toinen uskottu mies. Jos perittävältä jäi leski, myös hänen omaisuutensa on esitettävä perukirjassa, ja tämä lisää käytettävää aikaa. Esimerkki sisältää enintään 4,5 h työaikaa.

Hinnasto yrityksille ja yritysjärjestelyille

Päivitetty: