Yrityskaupat

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt ovat yksi vahvimpia alueitamme. Niistä meillä on yli viidentoista vuoden kokemus. Erotuksena tavallisista yrityskauppasopimuksia tekevistä lakimiehistä me hallitsemme yrityskaupan koko kaaren - arvonmäärityksistä tunnustelujen ja neuvottelujen kautta aina haltuunottoon saakka, muita välivaiheita sivuuttamatta.

Yrityksen omistajanvaihdos vaatii osaamista, jotta se tehdään paitsi oikein, myös taloudellisesti järkevästi ja yrityksen toimintakyky säilyttäen.

Olemme tehneet ja neuvotelleet yritysjärjestelyjä, joissa osapuolia on ollut Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Venäjältä, Liettuasta, Latviasta, Virosta sekä tietysti Suomesta. Välillä olemme edustaneet ulkomaista tahoa ja välillä kotimaista. Toisinaan on hankittu ulkopuolista rahoitusta yrityskaupan mahdollistamiseksi, toisinaan ei.

Olemme tehneet yrityskauppoja niin pienten muutaman hengen yritysten kanssa kuin isojen pörssiin listattujen yritysten puolesta. Jotkut kaupoista ovat olleet vaikeita, ja toisissa taas osapuolten välinen luottamus on syntynyt nopeasti.

Jotkut yrityskaupat ovat olleet hyvinkin monimutkaisia, toiset ovat jopa edellyttäneet yksinkertaisia menettelyjä. Toisinaan yrityskaupan onnistuminen on vaatinut apuyhtiöiden käyttämistä joko myyjän puolella (esimerkiksi yritykseen kertyneiden voittojen erottamiseksi) tai ostajan puolella (mm. rahoituksen järjestämiseksi). Joskus yrityskaupan rakenne poikkeaa tavanomaisesta yksinkertaisesta liiketoiminnan tai osakkeiden kaupasta. Erityisesti taloudellisen taantuman oloissa toisinaan osa ostajan yritykseen sijoittamasta rahasta suunnataan vahvistamaan kohdeyrityksen pääomarakennetta esimerkiksi suunnatulla osakeannilla tai pääomalainalla, ja varsinainen yrityskauppa toteutetaan osakassopimuksen puitteissa.

Jokainen yritysjärjestely on oma erilainen tapauksensa, joka vaatii tarkan perehtymisen. Yrityskaupat eivät ole koskaan toistensa kopioita, vaan edellyttävät asiantuntijalta laajaa kokemusta, yritystalouden, juridiikan ja verotuksen vankkaa hallintaa sekä ennen kaikkea neuvottelutaitoa ja kykyä luoda luottamuksellinen keskusteluilmapiiri, jotta eteen tulevat ongelmat onnistutaan ylittämään. Yrityskaupat perustuvat pitkälti osapuolten väliseen luottamukseen — vaikka luottamusta onkin syytä vahvistaa kunnollisella sopimuksella.

Olemme etsineet kaupan kohteita ja kohteelle ostajia. Hinta-arvioita olemme tehneet lukemattomia, ja usein yrityskauppa on toteutunut niiden pohjalta. Olemme myös hoitaneet toivomuksen mukaisesti joskus osia yrityskaupoista, joskin yleensä olemme olleet päävastuussa koko prosessista alusta loppuun saakka.

Usein sekä ostaja että myyjä haluavat yrityskaupan tai yritysjärjestelyn tapahtuvan mahdollisimman huomaamattomasti. Erityisesti tiukassa kilpailutilanteessa olevien yritysten kohdalla yrityskaupat ovat usein herkkiä epäonnistumaan, jos tieto niistä vuotaa kilpailijoille liian aikaisin. Jos kyseessä on yritysmyynti, ulkopuolinen asiantuntija mahdollistaa yrityksen nimen salassapidon yrityskaupan herkässä alkuvaiheessa. Jos taas olet ostajana, ulkopuolisen neuvottelijan käyttäminen vähentää riskiä oman intressisi paljastumisesta kilpailijoille väärään aikaan. 

Eräänä ongelmana osapuolille on toisinaan aikapula ja oman yritysjärjestelyihin liittyvän osaamisen riittämättömyys — yrityskaupat eivät ole useimmille kovin yleisiä ja voimat on keskitettävä omaan yritystoimintaan. Tällöin on viisasta ottaa mukaan ulkopuolinen asiantuntija, joka voi hoitaa varsinaisen työn puolestasi. Voit sitten itse valita miten olet mukana koko prosessissa: vetäydytkö taustalle päätöksentekijän rooliin, vai haluatko neuvonantajan keskusteluihin mukaan — tai jotain muuta.

Pelkkä yrityskaupan talouden, juridiikan ja verotuksen osaaminen ei kuitenkaan riitä. Yritys täytyy myös ottaa menestyksellisesti haltuun, jotta sen tuloksentekokyky säilyy omistajanvaihdoksen jälkeenkin.

Lähtökohtaisesti osakeyhtiömuotoinen yritys on omistajan vaihdoksen jälkeen edelleen vastuussa kaikesta, mitä yrityksessä aiemman omistajan aikana on tehty tai laiminlyöty. Tämä voi vaikuttaa yllättävästikin yrityksen taloudelliseen asemaan ja arvoon. Yrityskaupassa ostaja kärsii, jos hänellä ei ole osaavaa, yrityskauppoihin erikoistunutta lakimiestä tukenaan. Lakimies on oltava avustamassa viimeistään sopimusta neuvoteltaessa, mieluummin jo siinä vaiheessa kun hinnasta ja kaupan rakenteesta (eli käytännössä maksujärjestelyistä ja aikataulusta sekä hinnan sitomisesta yrityksen tuloksentekokykyyn ja varoihin) sovitaan.

Me autamme tässä kaikessa, tai osassa, miten vain haluat.

Ota yhteyttä!

--

Andoms Lakiasiat Oy toimii koko Etelä-Suomessa, vaikka käytännön syistä keskeisimmäksi toimialueeksi on muodostunut Uusimaa. Asiakkaita on Uudellamaalla seuraavissa kunnissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula.

Yritysten lakiasioissa emme rajoita toimialuettamme. Yrityskaupoissa ja sopimusasioissa olemme toimineet myös ulkomaisten tahojen kanssa hyvällä menestyksellä.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017