Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Andoms
Neidonkalliontie 22
00240 Kirkkonummi
Y-tunnus: 1479272-3


Rekisterin nimi

Andoms.fi -yhteydenottorekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

Andoms.fi -yhteydenottorekisteriin talletetaan yhteydenottopyynnön tehneen ilmoittamat tiedot, joita käytetään yhteydenottoon pyynnön mukaisesti.


Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin talletetaan yhteydenottopyyntölomakkeella ilmoitetut tiedot. Järjestelmän lokitiedostoon tallentuu tieto käyttäjän käyttämän tietokoneen verkko-osoitteesta, selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja vastaavista teknisistä seikoista, mutta näitä ei yhdistetä yhteydenottopyyntölomakkeella ilmoitettuihin tietoihin.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.


Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa. Mahdollisten tieto- ja viestintärikosten tai vahingon aiheuttajan kohdalla tietoja voidaan käyttää tekijän selvittämiseen ja vastuun toteuttamiseen.


Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot suojataan yleisesti käytössä olevien tehokkaiksi tunnettujen suojauskäytäntöjen mukaisesti.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on yhteydenottorekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017