Meistä

Andoms on lakiasiaintoimisto, joka hoitaa yritysten ja yksityisten lakiasioita. Toimintamme painopiste on ennakoivassa työssä: Tehtävänämme on yhä useammin varmistaa, että asiakkaamme eivät joudu kalliisiin ja usein lopputulokseltaan vaikeasti ennakoitaviin tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä ratkottaviin riitoihin. Pääosin tämä tapahtuu hyvin laadittujen sopimusten avulla.

Muista alan toimistoista poiketen me tarjoamme myös täyden palvelun yrityskauppaosaamisen arvonmäärityksestä kohdeyrityksen haltuunottoon saakka. Meillä on myös tarvittava taloudellinen osaaminen. Yrityskaupoissa olemme toki käytettävissä myös vain jonkin erityistehtävän hoitamisessa.

Päävastuun toiminnastamme kantaa Olli-Pekka Myllynen.Yritystoiminnan tuntemuksensa hän on hankkinut niin pienissä kuin suurissa yrityksissä, joukossa on mm. suuren pörssiyhtiön lakiasiainjohtajana toimiminen. Olli-Pekka suoritti ylemmän oikeustieteellisen perustutkinnon 1995 (OTK). Hän on toiminut useissa oikeudellisissa erityistehtävissä, kuten jäsenenä markkinatuomioistuimessa sekä työsuhdekeksintölautakunnassa työnantajien edustajana. Hän on toiminut myös lääkealan itsesääntelyelimen, lääkemarkkinoinnin valvontakunnan sihteerinä.

Hän on ollut pyydettynä luennoitsijana oikeudellisista aiheista niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Hänellä on myös vankka kokemus toiminnasta elinkeinoelämän järjestöjen oikeudellisissa asioissa Suomessa ja eurooppalaisella tasolla.

Olli Myllynen

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017