Yhteiskuntasuhteet

Meillä on vahva yhteiskunnallinen osaaminen; silti emme ole sidoksissa mihinkään poliittiseen ryhmään. Olemme vieneet viestejä päättäjille ja vaikuttaneet menestyksellisesti lainsäädäntöön useissa eri tapauksissa. Osaamme sekä järjestelmän toiminnan että tiedämme missä todelliset vaikuttajat ovat. Emme ota mitä toimeksiantoja vain: noudatamme myös tässä korkeaa etiikkaa.

Yhteiskuntasuhteet käsitetään usein väärin päätöksentekijöiden tuntemiseksi ja kaverivaikuttamiseksi. Syy siihen, että poliitikkoja valitaan yhteiskuntasuhdetehtäviin on enemmänkin heidän järjestelmän toiminnan tuntemuksensa.

Välitavoiteena ongelman myöntäminen. Lähtökohtatilanteena on ongelma, tilanne joka halutaan muuttaa. Päätöksenteko-organisaatio on saatava tunnustamaan ongelman olemassaolo, ja että ongelma myös kuuluu heidän hoidettavakseen. Usein tämä on kaikkein vaikeinta koko projektissa.

Ongelman tulee olla yhteiskunnallinen. Vaikka kysymyksessä olisi taloudellisia etuja, mitalin toisella puolella on oltava yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ellet löydä sitä, asiasi näyttää vain oman edun tavoittelulta. Oman menestyksen edistäminen tulee hyväksytyksi vain, jos tarjoat parannusta johonkin yhteiskunnalliseen kysymykseen; sinun menestyksesi tulee yhteiskunnallisen ongelman ratkaisun sivutuotteena. Mitä suurempaa joukkoa asia koskettaa, sen parempi. Pysy tiukasti totuudessa. Sinua syytetään myöhemmin oman edun ajamisesta, mikä samalla leimaa sinua tukeneet muut tahot hyväksikäytetyiksi, ellet pysty torjumaan tätä painavasti heti alkuunsa.

Poliittinen kehys kuntoon. Lainsäädäntöä tarvitsevat asiat sovitaan hallitusohjelmassa. Jos kyse on valtakunnan tason lainsäädäntöä vaativasta asiasta, muutosta on erittäin vaikea ajaa eteenpäin, ellei se kytkeydy jotenkin hallitusohjelmaan, vain pienet lainsäädännön tarkennukset voivat menestyä muuten. Valtakunnan tason asiat onkin valmisteltava siten, että puolueiden käyttämät asiantuntijat hyväksyvät ne ja ovat valmiita tukemaan niitä pidempään, myös seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa. Jos toiveissasi on vaikuttaa johonkin koko toimialaasi vaikuttavaan seikkaan, voit varautua pitkään kampanjaan. Ellei asiaasi ole käsitelty hallitusohjelmassa, se on tuotava hallituspuolueiden johtajien yhteisneuvotteluun jollakin tapaa. Asia ei etene, elleivät he hyväksy sitä. Mikäli hallitusohjelmassa kaavaillaan etujasi vastaan menevää muutosta, paras saavutuksesi saattaa olla status quon ylläpito.

Tunne muutosprosessi ja sen toimijat. Usein asiaa ei tarvitse nostaa maan hallituksen tasolle. Aina on silti tiedettävä, miten asian muuttamiseksi tarvittava prosessi toimii ihannetilanteessa. Tästä prosessista on tunnistettava ne tahot, jotka todellisen päätöksen asiasta tekevät. Samoin on saatava käsitys siitä, miten keskeiset henkilöt näkemyksensä muodostavat, missä yhteyksissä he asiaa käsittelevät.

Varmista taustaryhmät. Poliitikoilla on erilaisia taustaryhmiä, joiden pitää vähintäänkin olla torjumatta ideaasi. Tämä ei kuitenkaan rajoitu pelkästään poliitikkoihin, vaan ulottuu myös virkamiehiin. Poliitikkojen kohdalla on helpompi tunnistaa ne taustaryhmät, joiden piirissä käsityksiä tietyistä asioista kerätään, virkamiesten kohdalla tämä edellyttää henkilön tuntemista. Tällaisia taustaryhmiä voivat olla erilaiset järjestöt ja niiden työryhmät, ammattiin liittyvät yhdistykset, jne.

Etsi ratkaisuja myös muiden ongelmiin. Toiselle ongelmallinen tilanne voi olla toiselle edullinen. Tällöin on koetettava saada käsitys siitä, mikä asiassa on toiselle arvokasta. Joskus tuon toisen tahon tarpeet voidaan turvata samalla kun toivomasi muutos etenee. Mahdollinen vastustus kannattaa selvittää ennen kuin vastustus saa poliittisen luonteen, ts. tilannetta jossa intressitahot ovat vastakkain viranomaisessa, kannattaa välttää. Tällöin nimittäin viranomaisen muutoshalut katoavat helposti, ellei asiasi ole liittynyt osaksi suurempaa kysymystä.

Vetoa motiiveihin. Sekä poliitikkojen että virkamiesten kohdalla on myös oltava selvillä, mikä heitä motivoi. Erityisesti valtiovallan puolella toimivat ihmiset ovat yleensä luoneet itselleen aatteellisen viitekehyksen, joka on eri asia kuin puoluesidonnaisuus. Tällä on monta ilmenemismuotoa. Asiasi tuskin etenee, ellet saa heitä pitämään muutostoivettasi askeleena kohti parempaa maailmaa.

Pyri asiantuntijan rooliin. Kun viet asiaasi eteenpäin, sinun on kyettävä esittelemään se ehdottoman totuudenmukaisesti. Jos haluamallasi muutoksella on joitakin haittapuolia, sinun on tuotava ne esiin, mutta kyettävä osoittamaan, että kokonaishyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat. Jos muuntelet totuutta, jäät kyllä kiinni siitä, samoin asian värittämisestä. Tällöin menetät uskottavuutesi, ja asiasi saa vilpillisen leiman. Sen eteneminen saattaa jäädä tähän.

Helpota valmistelijoiden ja poliitikkojen työtä. Kohtuullinen määrä lähes tieteellisen tason tausta-aineistoa parantaa asemaasi. Usein kannattaa koettaa tarjota omaa luonnosta asian käsittelyn pohjaksi. Tee se niin, että helpotat virkamiehen työtaakkaa, et lisää sitä. Anna poliitikolle lisää hyviä argumentteja ja näyttöä asian puolesta. Jos luonnoksesi on asiasta ensiksi muistion kirjoittavan virkamiehen mielestä osuvin kuvaus asiasta, olet päässyt pitkälle.

Hoida ylimmät virkamiehet ensin, poliitikot sitten. Poliitikot ovat virkamiestensä johtajia. Tue heidän johtajuuttaan, ja valmistele heidät asialle ennen kuin se tulee heidän eteensä muuta kautta. Voit olla varma, että he tiedustelevat asiaa myös ylimmiltä virkamiehiltään. Näiden on vahvistettava ongelman olemassaolo ja nähtävä muutoksessa mahdollisuus. Suuremman asian kyseessä ollessa on saatava aikaiseksi poliittinen päätös asian valmisteluun ryhtymisestä. Samassa yhteydessä virkamiehille annetaan suuntaviivat siitä miten poliittiset päättäjät haluavat ongelman ratkaistavaksi.

Seuraa muiden tahojen aloitteita, älä myöhästy. Toisinaan asia on jo avattu valmisteluun, mutta mikäli tämä on tilanne, on ensiarvoisen tärkeää tietää miksi ja mikä on muutosprosessin tarkoitus. Sen taustalla on nimittäin jokin taho, joka vaikutttimineen ja viesteineen on selvitettävä.

Kohtaa kaikki ihmisinä. Edellä yhteiskuntasuhteita on käsitelty koneiston toiminnan näkökulmasta.
Mitä tahansa teetkin, kohtaa keskustelukumppanisi ihmisenä, ei koneiston osana. Ihmisten kohtaamiseen persoonina tiivistyy yhteiskuntasuhdevaikuttajan ammattitaito.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017