Ulkoistetut lakiasiat

Moni yritys ostaa nykyään tarvitsemansa palvelut ulkoiselta toimittajalta. Tällöin tarvitsee maksaa resurssista vain siltä osin kuin sitä tarvitsee. Lakiasiat voi järjestää samalla tavalla.

Voitte hyödyntää laajaa kokemustamme päivittäisessä työssänne juuri sen verran kuin tarvitsette. Tällöin teemme sopimuksen, jossa teille varataan ennakkoon sopivaksi katsomanne määrä aikaa kuukausittain/vuosittain tai muussa sopivassa ajanjaksossa. Tämä ennakkoon sovittu aika on teille edullisempaa kuin tavanomainen aikaan ja asian vaativuuteen perustuva veloitus. Teillä on myös varmuus siitä, että tarvittaessa yrityksellä on järkevän hintainen ja kokenut juristi käytettävissä.

Tällainen järjestely on erityisen sopiva yritykselle, joka tekee vain harvakseltaan merkittäviä sopimuksia, tai käyttää aika ajoin tarkistettavia vakiosopimuksia, tai yritykselle, jonka alalla on tavanomaista joutua silloin tällöin keskusteluihin jonkun asian hoitamisesta. Juristiin voidaan turvautua tarvittaessa, mutta sen ei silti tarvitse maksaa omaisuuksia.

Ulkoistetuissa lakiasioissa voidaan sopia myös aikaan sitomattomasti kaikkien yrityksen lakiasioiden hoitamisesta palvelun puitteissa. Tällöin luomme pysyvät puitteet yrityksenne lakiasioiden hoitoon: tarkastamme aluksi lakiasioiden nykyisen hoitamisen tavan ja tason sekä sopimukset ja muut sitoutukset, annamme suosituksemme, sovimme yhdessä yrityksessänne noudatettavasta yleisestä menettelystä ja hoidamme yksittäiset asiat yhdessä sopimamme menettelytavan puitteissa.

Sopimus ei estä yritystänne käyttämään johonkin asiaan erikoistunutta spesialistia tai vaikkapa suuren asianajotoimiston oikeudenkäyntipalveluita tarvittaessa. Valinta on teidän.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017