Kysytään Lakimieheltä -palvelu

Kysytään Lakimieheltä -palvelu on vakituisille asiakkaillemme tarkoitettu mahdollisuus saada nopea oikeudellinen neuvo yritystoiminnan asioissa. Usein yrityksessä joudutaan tilanteeseen, jossa muuten yksinkertaisessa asiassa on valittava miten kannattaa toimia, jottei tee virheitä tai että turvaa oikeutensa jatkossa.

Tarjoamme mahdollisuuden vähentää riskejä: Palvelusta sopineet asiakkaamme voivat yksinkertaisesti soittaa tai kysyä neuvoa sähköpostitse. Annamme neuvon samantien tai lyhyen vastausajan kuluessa, jos emme voi juuri sillä hetkellä irroittautua toisesta asiasta neuvoa varten.

Kysytään Lakimieheltä -palvelussa yritys saa kahden tunnin työaikaa vastaavalla kuukausiveloituksella enintään kolmen tunnin ajan neuvoja tai vastaavaa työtä (kuukaudessa). Palvelun puitteissa ei suoriteta toimenpiteitä asiakkaan puolesta tai valmistella laajempia kokonaisuuksia kuten sopimusluonnoksia. Jos yksinkertainen neuvo ei riitä, asiakas päättää tapauskohtaisesti, haluaako hän selvittää asiaa erillisellä toimeksiannolla vai ei.

Palvelu on hinnaltaan vain 2/3 normaalista veloituksesta, ja yrityksellä on varmuus siitä, että oikeudelliset kysymykset tulevat hoidetuiksi. Sopimus Kysytään Lakimieheltä -palvelusta tehdään aina vähintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Ota yhteyttä,  keskustellaan.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017