Lakiasiat yksityisille

Hoidamme kaikki muut yksityishenkilöiden lakiasiat paitsi rikosasiat.

Olemme hoitaneet monenlaisia asioita testamenteista pesänselvityksiin, sopimusongelmista perintöriitoihin, hallintovalituksista työsuhdeongelmiin. Oheisessa luettelossa on esimerkkejä hoitamistamme asioista.

Perhe- ja jäämistöasiat

 • testamentti
 • perintöverosuunnittelu, muu jäämistösuunnittelu
 • perunkirjoitus
 • pesänselvitys
 • perinnönjako ja ositus
 • avioehto
 • sopimus avioeron varalle
 • edunvalvontavaltuutus ja muut edunvalvonta-asiat

Hallinto - ja veroasiat

 • hallinto-oikeudelliset asiat, mm erilaiset valitukset
 • ennakkopäätökset
 • verovalitukset

Muut asiat

 • sopimukset
 • ympäristö- ja kaavoituskysymykset
 • kiinteistöasiat
 • kuluttajansuoja-asiat
 • työoikeudelliset asiat
 • vahingonkorvausasiat
 • vakuutusasiat
 • vuokra-asiat

Noudatamme yksinkertaista ajankäyttöön perustuvaa hinnoittelua.

Ota yhteyttä.

--

Andoms Lakiasiat Oy toimii koko Etelä-Suomessa, vaikka käytännön syistä keskeisimmäksi toimialueeksi on muodostunut Uusimaa. Asiakkaita on Uudellamaalla seuraavissa kunnissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula.

Yritysten lakiasioissa emme rajoita toimialuettamme. Yrityskaupoissa ja sopimusasioissa olemme toimineet myös ulkomaisten tahojen kanssa hyvällä menestyksellä.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017