Artikkelit aiheittain

Alaviitteet

Evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstimuotoisia tiedostoja, joita saatetaan tallettaa laitteeseesi kun selaat sivustoa. Andomsin sivuilla käytetään evästeitä silloin k...

Lisenssit

Tämä sivu käsittelee sivuston luomisessa tarvitun aineiston lisenssejä. Jos etsit artikkelia aiheesta lisenssisopimus, löydät sen klikkaamalla kyseistä sanaa...

Tietosuojasta

Andoms Lakiasiat Oy:n henkilötietojen käsittelyn periaatteet Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjänä toimii Andoms Lakiasiat Oy, Neidonkalliontie 22, Kirkkonummi...

Hinnasto

Hinnasto

Hinnastomme perustuu ajankäyttöön.

Hinnasto yrityksille

Hinnastomme perustuu ajankäyttöön. Hinnasto 01.01.2018 alkaen: Yritykset ja yhteisöt Peruste Hinta (€/h), alv 0% Yritykset 190,00 Aloittavat yritt...

Hinnasto yksityisille

Hinnastomme perustuu ajankäyttöön. Hinnasto 01.01.2018 alkaen: Yksityishenkilöt ja kuolinpesät Asia / tehtävä Hinta (€/h), sis alv 24%. Yksity...

Yksityisille

Ositus

Andoms osituksen asiantuntijana Andoms Lakiasiat on hoitanut lukuisia osituksia eri tavoin. Olemme toimineet mm. käräjäoikeuden vahvistamana pesänjakajana. O...

Toissijaiset perilliset

Kuka on toissijainen perillinen? Toissijaisia perillisiä on voi olla kahdessa tilanteessa: Kun leski perii puolisonsa, ensiksi kuolleen puolison vanhemmat, s...

Testamentti

Testamentti kannattaa tehdä asiantuntijan kanssa. Testamenttia ei voi enää korjata kun sitä tarvitaan. Ethän aiheuta vaikeuksia lähimmillesi? Autamme testame...

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus vaatii perintö- ja vero-oikeuden osaamista, jottei sitä tehdä sokkona. Autamme myös vaikeissa ja monimutkaisissa perunkirjoituksissa. Perunkir...

Lesken oikeudet

Lesken oikeudet tarkoittaa useaa asiaa. Lesken oikeus voi tarkoittaa lesken oikeutta perintöön, lesken oikeutta pitää kuolinpesä hallussaan, lesken oikeutta ...

Pesänjakaja

Andoms Lakiasiat pesänjakajana Pesänselvittäjän ja pesänjakajan henkilöllä on iso merkitys perinnönjaon onnistumisessa. Andomsin lakimies Olli-Pekka Myllynen...

Pesänselvitys

Andoms Lakiasiat pesänselvittäjänä Olemme avustaneet kuolinpesien osakkaita lukuisissa pesänselvityksissä. Andomsin lakimies Olli-Pekka Myllynen on toiminut ...

Perimysjärjestys

Perimysjärjestys Suomessa Perimysjärjestys on Suomessa kolmiportainen. Perimysjärjestys määritellään perintökaaressa. Perintökaari jakaa lain määrittelemät...

Perinnönjako

Perinnönjako Perinnönjako on viimeinen perittävän kuoleman jälkeen suoritettavista toimenpiteistä, ja loppuun tehtynä perinnönjako lakkauttaa kuolinpesän. P...

Muut lakiasiat

Hoidamme myös muita lakiasioita. Sivuillemme olemme ehtineet kirjoittaa vain osasta yleisimpiä asioita. Lisäämme kirjoituksia satunnaisesti, kun aikaa jää. ...

Yrityksille

Työsopimus

Yleistä työsopimuksesta Työsopimus voi olla paitsi kirjallinen, myös suullisesti tai sähköisesti tehty. Eräissä tilanteissa työsopimus voidaan tehdä jopa hi...

Lisenssisopimus

Yleistä lisenssisopimuksesta Lisenssisopimus on periaatteessa mikä tahansa sopimus, jolla jonkin oikeuden haltija antaa toiselle luvan käyttää oikeuttaan hyv...

Sopimukset

Sopimukset painopisteenä Sopimukset ovat yksi osaamisemme painopistealueista, oli kyse yritysten tai yksityishenkilöiden sopimuksista. Yrityksen sopimukset m...

Osakassopimus

Mikä on osakassopimus Osakassopimus on yrityksen osakkaiden keskinäinen sopimus, jossa yhdessä toimimisen pelisäännöt selvitetään sekä sovitaan menettelystä ...

Ulkoistetut lakiasiat

Moni yritys ostaa nykyään tarvitsemansa palvelut ulkoiselta toimittajalta. Tällöin tarvitsee maksaa resurssista vain siltä osin kuin sitä tarvitsee. Lakiasia...

Salassapitosopimus

Milloin salassapitosopimus? Salassapitosopimus on tarpeen aina, kun yritys luovuttaa liikesalaisuuden luonteisia tietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille. Ä...

Johdon konsultointi

Olemme toimineet vaativissa liiketoiminnan tehtävissä, mm. pörssiyrityksen ylimmässä johdossa. Meillä on kokemusta hyvin erilaisten ja myös erikokoisten yrit...

Yrityskaupat

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys ja käypä arvo Yrityksen arvonmääritys voidaan tehdä monella eri tavalla. Yksiselitteistä oikeaa tapaa ei ole - malleja on paljon. Ta...

Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostaminen Yrityksen ostaminen on hyvä ajatus, kun tavoitteena on toiminnan laajentaminen. Yrityksen ostamalla voi saada suhteellisen nopeasti haltu...

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen

Miten yrityskaupassa saa parhaan hinnan Myyjä saa yrityksestään parhaan hinnan, kun hän myy kasvavaa voittoa tekevän yrityksen. Tällöin käyttökate, voitto ja...

Yrityskaupan verotus

Liiketoiminnan kauppa vai osakekauppa Myyjä yleensä suosii osakekauppaa. Yrityksen omistaja-myyjän oman verotuksen kannalta pääomatuloveron maksaminen luovu...

Yrityskaupan lajit

Kaksi yrityskaupan lajia yli muiden Yrityskaupoissa on kaksi muotoa, jotka esiintyvät muita yleisimmin, osakekauppa ja liiketoimintakauppa. Ensimmäisessä kau...

Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Sukupolvenvaihdos on yrityskaupan erikoistapaus Sukupolvenvaihdos vaatii usein monen vuoden rauhoitusaikaa luovutuksen jälkeen. Muuten on riski sukupolvenvai...