Artikkelit aiheittain

Alaviitteet

Lisenssit

Tämä sivu käsittelee sivuston luomisessa tarvitun aineiston lisenssejä. Jos etsit artikkelia aiheesta lisenssisopimus, löydät sen klikkaamalla kyseistä sanaa...

Tietosuojasta

Andoms Lakiasiat Oy:n henkilötietojen käsittelyn periaatteet Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjänä toimii Andoms Lakiasiat Oy, Neidonkalliontie 22, Kirkkonummi...

Evästeistä

Kun Andomsin sivuilla käytetään evästeitä, sinulta pyydetään lupaa niiden asettamiseen koneellesi. Evästeitä ei käytetä kuin ajoittain; silloin kun Andoms su...

Hinnasto

Hinnasto

Hinnastomme perustuu ajankäyttöön.

Hinnasto yrityksille

Hinnastomme perustuu ajankäyttöön. Hinnasto 01.01.2018 alkaen: Yritykset ja yhteisöt Peruste Hinta (€/h), alv 0% Yritykset 190,00 Aloittavat yritt...

Hinnasto yksityisille

Hinnastomme perustuu ajankäyttöön. Hinnasto 01.01.2018 alkaen: Yksityishenkilöt ja kuolinpesät Asia / tehtävä Hinta (€/h), sis alv 24%. Yksity...

Yksityisille

Perimysjärjestys Suomessa

Perimysjärjestys Suomessa Perimysjärjestys on Suomessa kolmiportainen. Perimysjärjestys määritellään perintökaaressa. Perintökaari jakaa lain määrittelemät ...

Toissijaiset perilliset

Toissijaiset perilliset tulevat useinmiten huomioitavaksi tilanteessa, jossa naimisissa olevalla henkilöllä ei ole kuollessaan lapsia. Tällöin leski perii en...

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus saattaa vaikuttaa helpolta, mutta kokematon tekee siinä helposti kalliita virheitä. Andoms Lakiasiat tekee jatkuvasti perunkirjoituksia Helsin...

Perinnönjako

Perinnönjako Perinnönjako on viimeinen perittävän kuoleman jälkeen suoritettavista toimenpiteistä, ja loppuun tehtynä perinnönjako lakkauttaa kuolinpesän. P...

Testamentti

Testamentin tarve Testamentti on tarpeellinen aina kun halutaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä, edes vähäisessä määrin. Testamentti on myös ke...

Pesänselvitys

Testamentti on tarpeellinen aina kun halutaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä, edes vähäisessä määrin. Testamentti on myös keskeinen perintöver...

Ositus

Ositus on menettely, jolla avioliiton purkautuessa puolisoiden väliset varallisuuteen liittyvät kysymykset selvitetään. Osituksessa ei käsitellä lasten huolt...

Muut lakiasiat

Hoidamme myös muita lakiasioita. Sivuillemme olemme ehtineet kirjoittaa vain osasta yleisimpiä asioita. Lisäämme kirjoituksia satunnaisesti, kun aikaa jää. ...

Lesken oikeudet

Perintökaaren pääsäännön mukaan kuolleen lapset (eli rintaperilliset) perivät kuolleen omaisuuden. Perintökaaressa on määräyksiä myös niiden tilanteiden vara...

Yrityksille

Sopimukset

Yritysten sopimukset ovat yksi osaamisemme painopistealueista. Yrityksen sopimukset muodostavat sen toiminnan tukirakenteen. Ilman sopimuksia ei voi yritysma...

Ulkoistetut lakiasiat

Moni yritys ostaa nykyään tarvitsemansa palvelut ulkoiselta toimittajalta. Tällöin tarvitsee maksaa resurssista vain siltä osin kuin sitä tarvitsee. Lakiasia...

Osakassopimus

Osakassopimus on yrityksen osakkaiden keskinäinen sopimus, jossa yhdessä toimimisen pelisäännöt selvitetään sekä sovitaan menettelystä jonkun halutessa irtaa...

Lisenssisopimus

Lisenssisopimus on periaatteessa mikä tahansa sopimus, jolla jonkin oikeuden haltija antaa toiselle luvan käyttää oikeuttaan hyväkseen. Lisenssisopimuksen va...

Johdon konsultointi

Olemme toimineet vaativissa liiketoiminnan tehtävissä, mm. pörssiyrityksen ylimmässä johdossa. Meillä on kokemusta hyvin erilaisten ja myös erikokoisten yrit...

Yrityskaupat

Yrityskaupan verotus

Liiketoiminnan kauppa vai osakekauppa Myyjä yleensä suosii osakekauppaa. Yrityksen omistaja-myyjän oman verotuksen kannalta pääomatuloveron maksaminen luovu...

Yrityskaupan lajit

Yrityskaupoissa on kaksi muotoa, jotka esiintyvät muita yleisimmin. Kaupan kohteena voivat olla joko yrityksen osakkeet tai sen liiketoiminta. Muita, vaikkak...

Yrityskaupan kulku

Myyjän kohdalla yrityskauppaa edeltää usein pitkä harkinta siitä, mitä yritykselle pitäisi tehdä. Kun harkinta on johtanut päätökseen myydä yritys, seuraa lu...

Yrityksen ostaminen

Myytävässä yrityksessä pitäisi olla vain sellaista omaisuutta, joka on tarpeen tuloksen tekemiseksi. Käytännössä lähes kaikki myytävät yhtiöt ovat osakeyhtiö...

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen

Myytävässä yrityksessä pitäisi olla vain sellaista omaisuutta, joka on tarpeen tuloksen tekemiseksi. Käytännössä lähes kaikki myytävät yhtiöt ovat osakeyhtiö...

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys voidaan tehdä monella eri tavalla. Yksiselitteistä oikeaa tapaa ei ole - malleja on paljon. Tavoitteena on yleensä arvioida yrityksel...

Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Sukupolvenvaihdos on yrityskaupan erikoistapaus. Se vaatii paitsi huolellista suunnittelua, usein myös monen vuoden rauhoitusaikaa luovutuksen jälkeen. Muute...

Salassapitosopimus

Salassapitosopimus on tarpeen aina, kun yritys luovuttaa liikesalaisuuden luonteisia tietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille. Salassapitosopimus on tarkoin...